อุโนะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
10:35 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  13:41 - 08:56
  19h 15min JPY 15,860 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:41
  14:04
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  14:34
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  18:27
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  18:27
  18:33
  โฮคุเท็ตสึคานาซาวะ
  北鉄金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:36
  18:53
  อุจินาดะ
  内灘
  สถานี
  18:53
  18:55
  สถานีอุจินาดะ
  内灘駅
  ป้ายรถบัส
  19:19
  19:27
  โรงเรียนแพทย์เบียวิน(อิชิกาวะ)
  医大病院(石川県)
  ป้ายรถบัส
  19:33
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  07:48
  08:56
 2. 2
  12:41 - 09:43
  21h 2min JPY 15,440 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  13:04
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  13:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  14:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:41
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  17:21
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  18:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:47
  18:53
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 3. 3
  10:54 - 09:43
  22h 49min JPY 13,390 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  10:54
  10:58
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:58
  12:00
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:00
  12:09
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  13:18
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  相生(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:49
  14:09
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  17:21
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  18:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:47
  18:53
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:51
  ชิคิโดะ(รถบัส)
  敷戸(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:29
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 4. 4
  10:54 - 09:43
  22h 49min JPY 13,350 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  10:54
  10:58
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:58
  12:00
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:00
  12:09
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  13:18
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  相生(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:49
  14:09
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  17:21
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  18:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:47
  18:53
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 5. 5
  10:35 - 18:53
  8h 18min JPY 193,460
  cancel cancel
zoom bar parts