อุโนะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
12:47 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  12:54 - 17:46
  4h 52min JPY 12,250 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  12:54
  12:58
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:58
  14:00
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:00
  14:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  15:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  16:32
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  17:19
  อุเมกะโต
  梅ヶ峠
  สถานี
  17:19
  17:21
  อุเมกะโทเกะ
  梅ケ峠
  ป้ายรถบัส
  17:25
  17:41
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:46
 2. 2
  12:54 - 17:46
  4h 52min JPY 12,100 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  12:54
  12:58
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:58
  14:00
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:00
  14:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  15:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  16:32
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  17:28
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  17:28
  17:31
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  17:36
  17:41
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:46
 3. 3
  12:54 - 17:46
  4h 52min JPY 12,200 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  12:54
  12:58
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:58
  13:48
  สถานีขนส่งผู้โดยสารเท็นมาย่า
  天満屋バスセンター
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  13:48
  13:56
  ยูบินเกียกุมาเอะ
  郵便局前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  14:14
  โอคายาม่าเอกิมาเอะ
  岡山駅前
  สถานี
  14:14
  14:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  15:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  16:32
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  17:28
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  17:28
  17:31
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  17:36
  17:41
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:46
 4. 4
  12:54 - 17:49
  4h 55min JPY 12,100 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  12:54
  12:58
  อุโนะเอกิมาเอะ
  宇野駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:58
  14:00
  โอคายาม่าสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  岡山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:00
  14:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  15:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  16:32
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  17:28
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  17:28
  17:31
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:44
  17:49
 5. 5
  12:47 - 17:30
  4h 43min JPY 122,970
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  12:47
  17:30
zoom bar parts