อุสึโนะมิยะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
19:47 08/01, 2021
cancel
 1. 1
  20:23 - 01:08
  4h 45min JPY 7,150 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  20:47
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:01
  21:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:52
  กุนมะโซจะ
  群馬総社
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 2. 2
  19:58 - 01:08
  5h 10min JPY 7,150 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:58
  20:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:01
  21:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:01
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:11
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 3. 3
  19:50 - 01:08
  5h 18min JPY 6,230 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:50
  20:18
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:26
  21:24
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:58
  ยางิฮาระ
  八木原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 4. 4
  19:59 - 03:00
  7h 1min JPY 2,640 IC JPY 2,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:59
  20:27
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:40
  22:17
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:37
  23:12
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  23:12
  03:00
 5. 5
  19:47 - 21:44
  1h 57min JPY 46,830
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  19:47
  21:44
zoom bar parts