Utsunomiya → Muro Dam Surrounding area

ออกเดินทางเวลา
15:25 01/25, 2021
cancel
 1. 1
  15:34 - 20:40
  5h 6min JPY 16,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  16:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  18:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  18:14
  18:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  19:56
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  20:16
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  20:16
  20:40
 2. 2
  15:34 - 21:20
  5h 46min JPY 16,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  16:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  18:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  18:14
  18:27
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  18:31
  19:53
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  20:56
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  20:56
  21:20
 3. 3
  17:34 - 22:32
  4h 58min JPY 16,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:34
  18:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  20:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  20:14
  20:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:56
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:58
  22:08
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  22:08
  22:32
 4. 4
  16:11 - 22:32
  6h 21min JPY 13,710 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Utsunomiya
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:11
  18:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:21
  19:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  19:56
  20:10
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:56
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:58
  22:08
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  22:08
  22:32
 5. 5
  15:25 - 22:49
  7h 24min JPY 203,820
  cancel cancel
  Utsunomiya
  宇都宮
  15:25
  22:49
zoom bar parts