อินาริ (JR) → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
18:10 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  18:59 - 23:01
  4h 2min JPY 10,790 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:59
  19:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  21:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  22:38
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:46
  23:01
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  23:01
  23:01
 2. 2
  18:23 - 23:01
  4h 38min JPY 10,790 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  18:28
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  20:56
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  22:38
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:46
  23:01
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  23:01
  23:01
 3. 3
  18:59 - 23:34
  4h 35min JPY 10,800 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:59
  19:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  21:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  22:24
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  23:34
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  23:34
  23:34
 4. 4
  18:23 - 23:34
  5h 11min JPY 10,800 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  18:28
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  20:56
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  22:24
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  23:34
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  23:34
  23:34
 5. 5
  18:10 - 23:22
  5h 12min JPY 150,420
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  18:10
  23:22
zoom bar parts