อินาริ (JR) → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
13:40 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  13:59 - 18:35
  4h 36min JPY 16,020 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:59
  14:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  17:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  18:11
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  18:11
  18:15
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  18:20
  18:31
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:31
  18:35
 2. 2
  13:59 - 18:35
  4h 36min JPY 15,280 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:59
  14:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  16:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  17:27
  คุโรซากิ
  黒崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  17:58
  โนกาตะ
  直方
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  18:15
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  18:15
  18:19
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  18:20
  18:31
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:31
  18:35
 3. 3
  14:29 - 18:45
  4h 16min JPY 16,550 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:29
  14:34
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  17:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  17:45
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  17:45
  17:52
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:52
  18:41
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:41
  18:45
 4. 4
  14:19 - 18:58
  4h 39min JPY 15,280 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:19
  14:24
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:53
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  17:23
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  17:50
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:01
  18:21
  โนกาตะ
  直方
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  18:38
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  18:38
  18:42
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  18:43
  18:54
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:54
  18:58
 5. 5
  13:40 - 20:58
  7h 18min JPY 209,310
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  13:40
  20:58
zoom bar parts