Namba(Osaka Metro) → Curry House CoCo Ichibanya Kagawa Kokubunji

ออกเดินทางเวลา
09:04 05/29, 2022
cancel
 1. 1
  09:12 - 11:34
  2h 22min JPY 7,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Namba(Osaka Metro)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  09:27
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  10:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  11:07
  อุทะซุ
  宇多津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:24
  ฮาชิโอกะ
  端岡
  สถานี
  11:24
  11:34
 2. 2
  09:04 - 11:34
  2h 30min JPY 7,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Namba(Osaka Metro)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  09:19
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  10:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  11:07
  อุทะซุ
  宇多津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:24
  ฮาชิโอกะ
  端岡
  สถานี
  11:24
  11:34
 3. 3
  09:18 - 13:14
  3h 56min JPY 4,130 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Namba(Osaka Metro)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:18
  09:26
  นิชิอูเมดะ
  西梅田
  สถานี
  5番口
  09:26
  09:31
  โอซากะเอกิมาเอะ(ซากุระฮาชิกุจิJRเซ็นด้านล่างของทางรถไฟยกระดับ)
  大阪駅前〔桜橋口JR線高架下〕
  ป้ายรถบัส
  09:35
  13:06
  โคคุบุนจิเดียพาเลซมาเอะ
  国分寺ダイアパレス前
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:14
 4. 4
  09:13 - 13:14
  4h 1min JPY 3,900 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Namba(Osaka Metro)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  30番口
  09:13
  09:20
  สถานีรถโดยสารมินาโตมาจิ (OCAT)
  湊町バスターミナル〔OCAT〕
  ป้ายรถบัส
  09:20
  13:06
  โคคุบุนจิเดียพาเลซมาเอะ
  国分寺ダイアパレス前
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:14
 5. 5
  09:04 - 11:45
  2h 41min JPY 75,000
  cancel cancel
  Namba(Osaka Metro)
  なんば〔Osaka Metro〕
  09:04
  11:45
zoom bar parts