โยชิคาวะ → Kanesaka

ออกเดินทางเวลา
07:08 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  07:08 - 07:36
  28min
  cancel cancel
  โยชิคาวะ
  07:08
  07:36
 2. 2
  07:11 - 07:38
  27min JPY 140 IC JPY 136 ไม่ต้องต่อรถ
  Seats are buried cancel cancel
  โยชิคาวะ
  07:11
  07:11
  โยชิคาวะ
  吉川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  07:14
  โคชิกาย่าเรกุทาอุน
  越谷レイクタウン
  สถานี
  出入口1
  07:14
  07:38
 3. 3
  07:15 - 07:42
  27min JPY 140 IC JPY 136 ไม่ต้องต่อรถ
  Seats are buried cancel cancel
  โยชิคาวะ
  07:15
  07:15
  โยชิคาวะ
  吉川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  07:18
  โคชิกาย่าเรกุทาอุน
  越谷レイクタウン
  สถานี
  出入口1
  07:18
  07:42
 4. 4
  07:08 - 07:16
  8min JPY 1,100
  cancel cancel
  โยชิคาวะ
  07:08
  07:16
zoom bar parts