โยชิคาวะมินามิ → Azumaya Property

ออกเดินทางเวลา
09:26 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  09:27 - 09:32
  5min JPY 140 IC JPY 136 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  09:27
  09:27
  โยชิคาวะมินามิ
  吉川美南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  09:29
  โยชิคาวะ
  吉川
  สถานี
  南口
  09:29
  09:32
 2. 2
  09:35 - 09:40
  5min JPY 140 IC JPY 136 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  09:35
  09:35
  โยชิคาวะมินามิ
  吉川美南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  09:37
  โยชิคาวะ
  吉川
  สถานี
  南口
  09:37
  09:40
 3. 3
  09:40 - 09:45
  5min JPY 140 IC JPY 136 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  09:40
  09:40
  โยชิคาวะมินามิ
  吉川美南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  09:42
  โยชิคาวะ
  吉川
  สถานี
  南口
  09:42
  09:45
 4. 4
  09:26 - 09:30
  4min JPY 700
  cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  09:26
  09:30
zoom bar parts