โยชิคาวะมินามิ → ไอซะวะโคมุเต็นมิซาโตะสำนักงาน

ออกเดินทางเวลา
07:44 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  07:45 - 07:59
  14min JPY 140 IC JPY 136 ไม่ต้องต่อรถ
  Seats are buried cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  07:45
  07:45
  โยชิคาวะมินามิ
  吉川美南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:45
  07:48
  ชินมิซาโต
  新三郷
  สถานี
  西口
  07:48
  07:59
 2. 2
  07:53 - 08:01
  8min JPY 320 IC JPY 316 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  07:53
  07:53
  โยชิคาวะมินามิ
  吉川美南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:53
  07:55
  ชินมิซาโต
  新三郷
  สถานี
  西口
  07:55
  07:58
  ชินมิซาโตสถานี(นิชิกุจิ)
  新三郷駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  08:00
  08:01
  มิซาโตะดันจิ
  みさと団地
  ป้ายรถบัส
  08:01
  08:01
 3. 3
  07:57 - 08:08
  11min JPY 320 IC JPY 314 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  07:57
  07:57
  โยชิคาวะมินามิ
  吉川美南
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:57
  07:59
  ชินมิซาโต
  新三郷
  สถานี
  西口
  07:59
  08:02
  ชินมิซาโตสถานี(นิชิกุจิ)
  新三郷駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  08:06
  08:08
  มิซาโตะดันจิ
  みさと団地
  ป้ายรถบัส
  08:08
  08:08
 4. 4
  07:44 - 07:49
  5min JPY 800
  cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  07:44
  07:49
zoom bar parts