ชินมิซาโต → ไดฟุกุโมโตะ(มิซาโตะ)

ออกเดินทางเวลา
21:54 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  21:54 - 22:13
  19min
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  21:54
  22:13
 2. 2
  22:03 - 22:16
  13min JPY 140 IC JPY 136 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ชินมิซาโต
  22:03
  22:03
  ชินมิซาโต
  新三郷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:06
  มิซาโตะ (จังหวัดไซตามะ)
  三郷(埼玉県)
  สถานี
  北口
  22:06
  22:16
 3. 3
  22:16 - 22:29
  13min JPY 140 IC JPY 136 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ชินมิซาโต
  22:16
  22:16
  ชินมิซาโต
  新三郷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:16
  22:19
  มิซาโตะ (จังหวัดไซตามะ)
  三郷(埼玉県)
  สถานี
  北口
  22:19
  22:29
 4. 4
  21:54 - 21:59
  5min JPY 600
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  21:54
  21:59
zoom bar parts