ทาเกะโอกะ → ฮาโทยามะร้านขายเสื้อผ้า

ออกเดินทางเวลา
06:20 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  06:20 - 06:48
  28min
  cancel cancel
 2. 2
  07:06 - 07:14
  8min JPY 220 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:06
  07:09
  ทาเกะโอกะเอกิมาเอะ
  竹岡駅前
  ป้ายรถบัส
  07:09
  07:14
  จูยาจิ
  十夜寺
  ป้ายรถบัส
  07:14
  07:14
 3. 3
  06:20 - 06:23
  3min JPY 900
  cancel cancel
zoom bar parts