ทาเกะโอกะ → โนซากิร้านตัดผมชาย

ออกเดินทางเวลา
05:39 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  05:39 - 06:04
  25min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  05:39
  06:04
 2. 2
  07:34 - 07:59
  25min JPY 460 IC JPY 459 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:34
  07:34
  ทาเกะโอกะ
  竹岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  07:39
  คาซูสะมินาโตะ
  上総湊
  สถานี
  07:39
  07:41
  สถานีคาซูสะมินาโตะ
  上総湊駅
  ป้ายรถบัส
  07:51
  07:58
  ทาเกะโอกะสะพาน
  竹岡橋
  ป้ายรถบัส
  07:58
  07:59
 3. 3
  08:08 - 08:16
  8min JPY 220 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:08
  08:11
  ทาเกะโอกะเอกิมาเอะ
  竹岡駅前
  ป้ายรถบัส
  08:11
  08:15
  ทาเกะโอกะสะพาน
  竹岡橋
  ป้ายรถบัส
  08:15
  08:16
 4. 4
  05:39 - 05:42
  3min JPY 800
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  05:39
  05:42
zoom bar parts