ทาเกะโอกะ → โนซากิร้านตัดผมชาย

ออกเดินทางเวลา
02:13 09/17, 2021
cancel
 1. 1
  02:13 - 02:38
  25min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  02:13
  02:38
 2. 2
  07:06 - 07:14
  8min JPY 220 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:06
  07:09
  ทาเกะโอกะเอกิมาเอะ
  竹岡駅前
  ป้ายรถบัส
  07:09
  07:13
  ทาเกะโอกะสะพาน
  竹岡橋
  ป้ายรถบัส
  07:13
  07:14
 3. 3
  02:13 - 02:16
  3min JPY 900
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  02:13
  02:16
zoom bar parts