ทาเกะโอกะ → คาวากุจิร้านฮาร์ดแวร์เก็นไซแผนก

ออกเดินทางเวลา
02:05 09/17, 2021
cancel
 1. 1
  02:05 - 02:24
  19min
  cancel cancel
 2. 2
  07:06 - 07:13
  7min JPY 170 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:06
  07:09
  ทาเกะโอกะเอกิมาเอะ
  竹岡駅前
  ป้ายรถบัส
  07:09
  07:12
  ไทชิกุจิ(ชิบะ)
  大師口(千葉県)
  ป้ายรถบัส
  07:12
  07:13
 3. 3
  02:05 - 02:07
  2min JPY 700
  cancel cancel
zoom bar parts