ทาเกะโอกะ → ไซโตร้านตัดผมชาย

ออกเดินทางเวลา
16:03 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  16:03 - 16:09
  6min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  16:03
  16:09
 2. 2
  16:31 - 16:35
  4min JPY 160 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  16:31
  16:34
  ทาเกะโอกะเอกิมาเอะ
  竹岡駅前
  ป้ายรถบัส
  16:34
  16:35
  ฮะงิว(ชิบะ)
  萩生(千葉県)
  ป้ายรถบัส
  16:35
  16:35
 3. 3
  16:03 - 16:04
  1min JPY 500
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  16:03
  16:04
zoom bar parts