Mikawatoyota → Chikurin Do

ออกเดินทางเวลา
16:29 05/15, 2021
cancel
 1. 1
  16:29 - 16:33
  4min
  cancel cancel
  Mikawatoyota
  16:29
  16:33
 2. 2
  16:50 - 16:55
  5min JPY 100 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Mikawatoyota
  16:50
  16:51
  สถานีมิกาวาโทโยตะ
  三河豊田駅前
  ป้ายรถบัส
  16:51
  16:53
  ยามาโนเตะ(ไอจิ)
  山之手(愛知県)
  ป้ายรถบัส
  16:53
  16:55
 3. 3
  16:29 - 16:31
  2min JPY 600
  cancel cancel
  Mikawatoyota
  16:29
  16:31
zoom bar parts