โมจิโก → ยูวะ

ออกเดินทางเวลา
06:26 09/27, 2021
cancel
 1. 1
  06:28 - 06:35
  7min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โมจิโก
  06:28
  06:32
  โมจิโกเรโทโรยูบีนเกียกุมาเอะ
  門司港レトロ[郵便局前]
  ป้ายรถบัส
  06:32
  06:33
  เรโทโรชินเสย์บาชิ
  レトロ鎮西橋
  ป้ายรถบัส
  06:33
  06:35
 2. 2
  06:26 - 06:35
  9min
  cancel cancel
  โมจิโก
  06:26
  06:35
 3. 3
  06:26 - 06:28
  2min JPY 680
  cancel cancel
  โมจิโก
  06:26
  06:28
zoom bar parts