โมจิโก → คาราโอเกะฮานามีซูกิ

ออกเดินทางเวลา
07:21 09/27, 2021
cancel
 1. 1
  07:21 - 07:30
  9min
  cancel cancel
 2. 2
  07:24 - 07:31
  7min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โมจิโก
  07:24
  07:28
  โมจิโกเรโทโร (ซากาเอะมาจิกินเท็นไกอิริกุจิ)
  門司港レトロ[栄町銀天街入口]
  ป้ายรถบัส
  07:28
  07:30
  มารุยามะ 1 โจเมะ
  丸山一丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  07:30
  07:31
 3. 3
  07:31 - 07:38
  7min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โมจิโก
  07:31
  07:33
  ด้านหน้าสถานีโมจิโก
  門司港駅前
  ป้ายรถบัส
  07:33
  07:37
  มารุยามะ 1 โจเมะ
  丸山一丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  07:37
  07:38
 4. 4
  07:32 - 07:40
  8min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โมจิโก
  07:32
  07:34
  ด้านหน้าสถานีโมจิโก
  門司港駅前
  ป้ายรถบัส
  07:34
  07:39
  มารุยามะ 1 โจเมะ
  丸山一丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  07:39
  07:40
 5. 5
  07:21 - 07:23
  2min JPY 680
  cancel cancel
zoom bar parts