JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น

About JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR北陸新幹線
เจ้าของ JR นิชินิฮง
สถานที่ นิอิกาตะ, โทยามะ, อิชิกาวะ
จำนวนสถานี 6

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็นแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น   สถานี ・ตารางเวลา