สายหลักนันไค

About สายหลักนันไค

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง 南海本線
เจ้าของ รถไฟสายนันไค
สถานที่ โอซากะ, วาคายามะ
จำนวนสถานี 41

สายหลักนันไคแผนที่

show mapแสดงแผนที่

สายหลักนันไค   สถานี ・ตารางเวลา