โอซาก้าเมโทร สายเซ็นนีจิมาเอะ

About โอซาก้าเมโทร สายเซ็นนีจิมาเอะ

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง OsakaMetro千日前線
เจ้าของ รถไฟฟ้าเมืองโอซาก้า
สถานที่ โอซากะ
จำนวนสถานี 14

โอซาก้าเมโทร สายเซ็นนีจิมาเอะแผนที่

show mapแสดงแผนที่

โอซาก้าเมโทร สายเซ็นนีจิมาเอะ   สถานี ・ตารางเวลา