คินเท็ตสึสายนาระ

About คินเท็ตสึสายนาระ

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง 近鉄奈良線
เจ้าของ รถไฟสายคิงคินิปปอน
สถานที่ โอซากะ, นาระ
จำนวนสถานี 22

คินเท็ตสึสายนาระแผนที่

show mapแสดงแผนที่

คินเท็ตสึสายนาระ   สถานี ・ตารางเวลา