JR สายชิโตเสะ(นูมาโนฮาตะ-ชิโรอิชิ)

About JR สายชิโตเสะ(นูมาโนฮาตะ-ชิโรอิชิ)

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR千歳線(沼ノ端-白石)
เจ้าของ JR ฮอกไกโด
สถานที่ ฮอกไกโด
จำนวนสถานี 14

JR สายชิโตเสะ(นูมาโนฮาตะ-ชิโรอิชิ)แผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR สายชิโตเสะ(นูมาโนฮาตะ-ชิโรอิชิ)   สถานี ・ตารางเวลา