JR วากายามะเส้น

About JR วากายามะเส้น

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR和歌山線
เจ้าของ JR นิชินิฮง
สถานที่ นาระ, วาคายามะ
จำนวนสถานี 36

JR วากายามะเส้นแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR วากายามะเส้น   สถานี ・ตารางเวลา

close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป