JR ซากุราอิเซ็น

About JR ซากุราอิเซ็น

ภาพรวม
ชื่อพื้นเมือง JR桜井線
เจ้าของ JR นิชินิฮง
สถานที่ นาระ
จำนวนสถานี 14

JR ซากุราอิเซ็นแผนที่

show mapแสดงแผนที่

JR ซากุราอิเซ็น   สถานี ・ตารางเวลา

close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป