Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

วัฒนธรรมพื้นบ้าน ใน คันโต

ประเพณีวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมและความบันเทิงที่ได้รับการสืบทอดมานานนับปี อาทิ การออกแบบท่ารำของญี่ปุ่น พิธีชงชา การเต้นระบำ ฯลฯ จิตวิญญาณแห่งซามูไรญี่ปุ่น (เรียกว่า ‘บูชิโด’) และโอโมเตะนาชิก็เป็นมรดกที่ได้รับการตกทอดในลักษณะนี้เช่นกัน

บทความใหม่ที่แนะนำ

วัฒนธรรมพื้นบ้าน ใน คันโต บทความ

คุณสามารถจำกัดขอบเขตในพื้นที่นี้

ค้นหาใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

วัฒนธรรมพื้นบ้าน ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ