Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ผับ / ไลฟ์เฮาส์ ใน เอฮิเมะ

พื้นที่

จุดท่องเที่ยวที่แนะนำ

ทั้งหมด 15 รายการ

 • CLUB BIBROS
  ไลฟ์เฮาส์ / คลับ
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าซันบันโจ2-10-10สกายทาวเวอร์ตึออาคาร7F
 • โอโตะโดเกะ
  ไลฟ์เฮาส์ / คลับ
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าซันบันโจ2โจเมะ10-9ได3คลีนตึออาคาร3F
 • มีสีสัน
  ไลฟ์เฮาส์ / คลับ
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโอไคโด2-1-4
 • Live Club Salon Kitty
  ไลฟ์เฮาส์ / คลับ
  Ehime Pref. Matsuyamashi Kawaramachi 138
 • Double-ustudio
  ไลฟ์เฮาส์ / คลับ
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าชิฟุเนะมาจิ4-2-10ชิฟุเนะมาจิตึออาคารB1F

เอฮิเมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ เอฮิเมะ