Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

สัตว์ ใน คุมาโมโตะ(จุดท่องเที่ยว/หน้า 2)

ญี่ปุ่นมีสวนสัตว์มากถึงประมาณ 100 แห่งรองจากสหรัฐและจีน โดยหลายแห่งเป็นสวนสัตว์ของรัฐ เช่น สวนสัตว์อุเอโนะในโตเกียว ทำให้มีค่าเข้าถูกมาก นอกจากนี้ หลายๆ แห่งยังอนุญาตให้ผู้สูงอายุและเด็กเข้าได้ฟรี เพราะฉะนั้น เหล่าครอบครัวทั้งหลายอย่าลืมไปเที่ยวสวนสัตว์ในระหว่างที่อยู่ญี่ปุ่นกันนะคะ

สัตว์ ใน คุมาโมโตะ จุดท่องเที่ยว

ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเภทนี้

ค้นหาใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

สัตว์ ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ