Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ศาลเจ้า ใน โอกินาวาตอนกลาง / ชายฝั่งตะวันออก

ศาลเจ้าเมจิจิงกูเป็นศาลเจ้าขึ้นชื่อของชินโต ซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมในญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้บูชาจักรพรรดิเมจิ ส่วนศาลเจ้าอิเสะจิงกูบูชาเทพเจ้าอามาเทราสึ-โอมิกะมิ บรรพบุรุษของเหล่าเทพแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่น ศาลเจ้าเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง ศาลเจ้าแต่ละแห่งในญี่ปุ่นจะบูชาเทพแตกต่างกันไป เช่น เทพที่พบได้ทั่วไปอย่าง “โออินาริซัง” หรือเทพแห่งธุรกิจ ส่วนศาลเจ้าที่ชื่อมีคำว่า “ฮาจิมัง” นั้นจะบูชาเทพแห่งสงคราม

ศาลเจ้า ใน โอกินาวาตอนกลาง / ชายฝั่งตะวันออก จุดท่องเที่ยว

ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเภทนี้

คุณสามารถจำกัดขอบเขตในพื้นที่นี้

ค้นหาใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

ศาลเจ้า ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ