ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ โอกินาว่า

พื้นที่

 • นาฮะชูโอไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองนาฮะชุโบะกาวะ3-3-8
 • ชูริคิตะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองนาฮะชุริอิชิมีเนะโจ2โจเมะ111-4
 • ฮาเอบะรุนากะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าชิมาจีริฮาเอบะรุโจคาเนกุซุกุ684-9
 • มากีชิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองนาฮะมากีชิ3-13-19
 • มาวาชิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองนาฮะฮันทากาว่า4-1-30
 • ชูริไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองนาฮะชุริอิชิมีเนะโจ1โจเมะ161
 • โอโรกุมาเอฮะระไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองนาฮะโอโรกุ700
 • โทมีกุซุกุไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าโทมีกุซุกุอุเอตะ531-1
 • คาเนกุซุกุไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอิโทมันคาคาซุ224
 • อิโทมันไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอิโทมันมาเอซะโต2016
 • ฮาเอบะรุไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าชิมาจีริฮาเอบะรุโจคาเนกุซุกุ723
 • ฮิกาชิคาซาพีระไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าชิมาจีริยาเอเสะโจฮิกาชิคาซาพีระ291-3
 • มิวะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอิโทมันมาคาเบะ4-1
 • กุชิจันไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าชิมาจีริยาเอเสะโจกุชิจัน659-11
 • ชิเน็นไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่านันโจชิเน็นคุเดเก็น337
 • ทามากุซุกุไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่านันโจทามากุซุกุโตยะมะ151-3
 • ซาชิกิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่านันโจซาชิกิซาชิกิ344
 • โยนาบารุไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าชิมาจีริโยนาบารุโจโยนาบารุ3823
 • โอซาโตไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่านันโจโอซาโตนาคาม่า1133-5
 • นิชิฮาระไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่านาคากามินิชิฮาระโจโคบาชิกาว่า98

โอกินาว่าพื้นที่หลัก

around-area-map

ปล่อยภาพลักษณ์ญี่ปุ่นที่เป็นระเบียบและคึกคักทิ้งไป และแทนที่ด้วยน้ำทะเลใส หาดทรายขาว และดนตรีพื้นบ้านที่ผ่อนคลาย เพราะคุณได้มาถึงโอกินาว่าเรียบร้อยแล้ว ห่างไกลกันลิบลับจากความเอาจริงเอาจังของโตเกียว คนโอกินาวะนั้นดูเหมือนจะใช้ชีวิตริมชายหาดอย่างสบายๆ บนเกาะสวรรค์เขตร้อนแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่กลางทะเลจีนตะวันออกเกือบ 1,000 กิโลเมตรทางใต้สุดของญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่ เป็นที่ตั้งของเกาะน้อยใหญ่มากมาย เตรียมพบกับถ้ำใต้น้ำ หาดทรายรูปดาว และวัฒนธรรมบนเกาะที่บางครั้งไม่เคยพบเห็นในญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ โอกินาว่า

ดูสิ่งที่สนใจ