ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ โอกินาว่า

พื้นที่

 • ไปรษณีย์มินามีอูเอบะรุ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่านาคากามินาคากุซุกุจนมินามีอูเอบะรุ589-1
 • ไปรษณีย์เอสุ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าอุรุม่าเอสุ522-22
 • ไปรษณีย์นาฮะมิฮาระ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองนาฮะมิฮาระ2-1-6
 • ไปรษณีย์ชะตัน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่านาคากามิชะตันโจคุวาเอะ94
 • Ishigaki Shinei Post Office
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Okinawa Ishigaki Arakawa 2425-6
 • ไปรษณีย์มาวาชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองนาฮะฮันทากาว่า4-1-30
 • Nago Okita Post Office
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Okinawa Nago Okita 5-2-16
 • ไปรษณีย์คินะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่านาคากามิโยมีตันจนคินะ477-3
 • ไปรษณีย์ยาฟุโสะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอุระโซเอะยาฟุโสะ2-3-10
 • ชุฮาโกะที่ทําการไปรษณีย์ขนาดย่อม
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่านันโจซาชิกิชุฮาโกะ1008-3
 • ไปรษณีย์มาชิกิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองกิโนวันมาชิกิ3-15-11
 • ไปรษณีย์อิชิกาวะชิโรมาเอะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าอุรุม่าอิชิกาวะ1-15-30
 • ไปรษณีย์อิโทมัน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอิโทมันมาเอซะโต2016
 • ไปรษณีย์อุระโซเอะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอุระโซเอะนาคาม่า3โจเมะ3-1
 • ไปรษณีย์โอกินาว่ามิซาโต
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองโอกินาว่าฮิกาชิ1โจเมะ25-8
 • ไปรษณีย์มิยาโกะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองมิยาโกจีม่าฮิราระนิชิซาโต782-7
 • ไปรษณีย์โอกินาว่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองโอกินาว่าโกยะ4-2-16
 • ไปรษณีย์โอโรกุ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองนาฮะอุเอบะรุ3โจเมะ32-27
 • ไปรษณีย์กิโนวัน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองกิโนวันไอจิ2โจเมะ3-12
 • ไปรษณีย์กุชิกาวะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดโอกินาว่าเมืองอุรุม่าไทระกาว่า90-2

โอกินาว่าพื้นที่หลัก

around-area-map

ปล่อยภาพลักษณ์ญี่ปุ่นที่เป็นระเบียบและคึกคักทิ้งไป และแทนที่ด้วยน้ำทะเลใส หาดทรายขาว และดนตรีพื้นบ้านที่ผ่อนคลาย เพราะคุณได้มาถึงโอกินาว่าเรียบร้อยแล้ว ห่างไกลกันลิบลับจากความเอาจริงเอาจังของโตเกียว คนโอกินาวะนั้นดูเหมือนจะใช้ชีวิตริมชายหาดอย่างสบายๆ บนเกาะสวรรค์เขตร้อนแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่กลางทะเลจีนตะวันออกเกือบ 1,000 กิโลเมตรทางใต้สุดของญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่ เป็นที่ตั้งของเกาะน้อยใหญ่มากมาย เตรียมพบกับถ้ำใต้น้ำ หาดทรายรูปดาว และวัฒนธรรมบนเกาะที่บางครั้งไม่เคยพบเห็นในญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ โอกินาว่า

ดูสิ่งที่สนใจ