Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

วัด จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ มิยาซากิ

พื้นที่

 • Okiyomaturi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Hyugashi Mimitsumachi
 • Obi Shiroshitamaturi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Nichinanshi Obi 10-chome 4242-1
 • Saito Kofunmaturi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Saitoshi Miyake
 • Saito Natumaturi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Saitoshi Onozaki 1-chome
 • ชิอิบะคากุระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดมิยาซากิฮิกาชิอุซูกิชิอิบะจนชิโมฟุกุระ
 • ชิโรมิคากุระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดมิยาซากิไซโตชิโรมิ518
 • Shiroyamanokanematuri
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Nobeokashi Higashihonkouji 178
 • Shiwasumaturi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Higashiusukigunmisatochou Nangou-ku Mikado
 • Shinwanotakachihokenkokumaturi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Nishiusukiguntakachihochou Mitai 1037
 • ทาคานาเบะคากุระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดมิยาซากิโคยุชินโทมิโจมินาชิโระ2443-1
 • Ondasai
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Higashiusukigunmisatochou Saigou-ku Tashiro
 • ศาลเจ้าทาโนกามิฮาจิมัน
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดมิยาซากิเมืองนิจินันโอบิ10โจเมะ3-12
 • Nobeoka Daishimaturi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Nobeokashi Yamashitamachi 2-chome 3998
 • Hayaumamaturi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Kitamorokatagunmimatachou Kabayama 3993
 • ฮะไรกะวะคากุระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดมิยาซากินิชิโมโรกาตะทาคาฮารุโจคามามูตะ
 • Hinokagemachijinrakumaturi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Nishiusukigunhinokagechou Nanaori
 • Hyuga Jugoyasai
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Hyugashi Honmachi
 • Maturinobeoka
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Nobeokashi Chuoudori 2-chome
 • Miyakonojo Hashikanshamaturi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Miyakonojoushi Nakaharachou 36
 • Aoshima Shrine Hadakamairi
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Miyazaki Pref. Miyazakishi Aoshima 2-chome 13-1

มิยาซากิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดมิยาซากิเป็นไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดเกาะคิวชู ที่นี่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่รักธรรมชาติด้วยช่องเขาอันตระการตาที่ตั้งอยู่กลางหน้าผาหิน สู่น้ำตกและชายทะเลสีเขียวอมฟ้าที่เป็นที่นิยมของเหล่านักโต้คลื่น ช่องแคบทากาจิโฮะที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด จะบอกเล่าเรื่องราวของตำนานญี่ปุ่นยาวนานหลายศตวรรษในสถานที่ที่ยอดเยี่ยม ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจน่านน้ำโดยเรือก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังถ้ำที่ศาลเจ้าอาวาโนะอิวาโตะ ที่กล่าวกันว่าเป็นที่หลบซ่อนของเทพธิดาแห่งพระอาทิตย์ และทำให้โลกจมอยู่ในความมืด

อัลบั้มของ มิยาซากิ

ดูสิ่งที่สนใจ