Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ซาเซโบะ / ฮิราโดะ

พื้นที่

 • ไปรษณีย์คาวาทานะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิฮิกาชิโซโนกิคาวาทานะโจซาคาเอะโจ79-2
 • ไปรษณีย์ซาเซโบะคิตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะทาบารุโจ18-11
 • ไปรษณีย์ซาเซโบะนิชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะชินเด็นมาจิ67-3
 • ไปรษณีย์ซาเซโบะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะเกียวโนสึโบะโจ3-10
 • ไปรษณีย์ไฮกิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะไฮกิ1โจเมะ4-30
 • ไปรษณีย์ฮาซามิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิฮิกาชิโซโนกิฮาซามิโจชุกุโก625-2
 • ไปรษณีย์ฮิอุ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะฮิอุโจ668-2
 • ไปรษณีย์ฮิราโดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองฮิราโดะชุกีจิโจ499-1
 • ไปรษณีย์มัตสึชิม่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองไซไคโอเซโตโจมัตสึชิมาอูจิโก1368
 • ไปรษณีย์โอเซโต
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองไซไคโอเซโตโจเซโทกาชิโนอุระโก2373-6
 • ไปรษณีย์คาเมะทาเกะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองไซไคเจฮิโจจิคิบะโก683-2
 • ไปรษณีย์ฮาเอโนซากิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะฮาเอโนซากิโจ117-2
 • ไปรษณีย์ซาเซโบะด้านหน้าสถานี
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะชิราฮาเอะโจ9-2
 • ไปรษณีย์ชิโอมิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะชิโอมิโจ6-11
 • ชิชิที่ทําการไปรษณีย์ขนาดย่อม
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองฮิราโดะชิชิโจ1755-1
 • มิกาวะอุจิยามะที่ทําการไปรษณีย์ขนาดย่อม
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะมิกาวาจิโจ1090
 • ไปรษณีย์ซาเซโบะอาคาซากิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะอาคาซากิโจ596-47
 • ไปรษณีย์อิคิสึกิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองฮิราโดะอิคิสึกิโจอิจิบูระ168-4,168-5
 • ไปรษณีย์ทาบีระ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองฮิราโดะทาบีระโจยามาอูจิเม็น463
 • ไปรษณีย์โอกูชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองไซไคเจฮิโจยากีฮาระโก2018-4

นางาซากิพื้นที่หลัก

around-area-map

ที่ซ่อนอยู่ในมุมนี้ของประเทศคือที่สุดของความเป็นชนบทของญี่ปุ่น ที่ซึ่งเกิดกิจกรรมใต้ดินได้ด้วยภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่และน้ำพุร้อนตามธรรมชาติบนคาบสมุทรชิมาบาระ รวมถึงน้ำอันใสแจ๋งของหมู่เกาะโกโตะที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันตก ถึงไม่ได้เป็นที่รู้จักนักเท่าสวนอนุสรณ์สันติภาพของฮิโรชิม่า นางาซากิก็มีการระลึกถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองเช่นกันที่สวนอนุสรณ์สันติภาพนางาซากิ ซึ่งตั้งอยู่ริมสะพานหินเมงาเนะบาชิที่มีเสน่ห์ และอาคารทางศาสนาที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วัดพุทธนิกายเซ็นที่ชื่อวัดโซฟุกุจิ, ศาลเจ้าขงจื้อ และโบสถ์คริสต์โออุระ

อัลบั้มของ นางาซากิ

ดูสิ่งที่สนใจ