Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

อาคารสำนักงาน จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ นางาซากิ

พื้นที่

 • ไอวะอุตสาหกรรม
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิสูมิโยชิโจ6-8
 • อิวานากะเจียวจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิอาบุรายาโจ1-14
 • คาโดะเอบิตึออาคาร
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิมารุยามะมาจิ1-1
 • อาซาฮิอุตสาหกรรมการคมนาคมทาเทชินะสมายล์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิโคเซ็นมาจิ4-4
 • Fujikiya Honten
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Nagasaki Pref. Nagasakishi Dejimamachi 12-22
 • Shining Star Bldg
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Nagasaki Pref. Nagasakishi Sakuramachi 8-31
 • นิวนางาซากิอาคาร
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิไดโกะกุโจ14-5
 • ยามาซากิตึออาคาร
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิคาวากุจิโจ8-18
 • มัตสึย่าตึออาคาร
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองซาเซโบะไดโกะกุโจ350
 • Kyowa Shoji
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Nagasaki Tsushima-shi Izuharacho Tabuchi 853
 • มิกาโดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิฮิกาชิโซโนกิคาวาทานะโจซากาเอะโจ34
 • Asai Liner Building
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Nagasaki Sasebo-shi Motoshimacho 4-26
 • Ratesu
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Nagasaki Pref. Saseboshi Miurachou 6-13
 • โอมูระสถานีรถโดยสารตึออาคาร2Fคาชิฮอลสำนักเลขาธิการ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองโอมูระฮิกาชิซันโจโจ6-1
 • Ryobi building
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Nagasaki Pref. Nagasakishi Saiwaimachi 4-8
 • ชิจิฟุกุบริษัทเทรดดิ้ง
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิอุโอโนมาจิ7-7
 • นากะมูระโกดังเก็บของ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิโกะโตมาจิ5-38
 • Minamibikigyo
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Nagasaki Pref. Nagasakishi Bentenmachi 14-18
 • โคซันทาเกดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิสูมิโยชิโจ2-22
 • มิเนะมัตสึเจียวจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดนางาซากิเมืองนางาซากิโดซะมาจิ5-21

นางาซากิพื้นที่หลัก

around-area-map

ที่ซ่อนอยู่ในมุมนี้ของประเทศคือที่สุดของความเป็นชนบทของญี่ปุ่น ที่ซึ่งเกิดกิจกรรมใต้ดินได้ด้วยภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่และน้ำพุร้อนตามธรรมชาติบนคาบสมุทรชิมาบาระ รวมถึงน้ำอันใสแจ๋งของหมู่เกาะโกโตะที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันตก ถึงไม่ได้เป็นที่รู้จักนักเท่าสวนอนุสรณ์สันติภาพของฮิโรชิม่า นางาซากิก็มีการระลึกถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองเช่นกันที่สวนอนุสรณ์สันติภาพนางาซากิ ซึ่งตั้งอยู่ริมสะพานหินเมงาเนะบาชิที่มีเสน่ห์ และอาคารทางศาสนาที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วัดพุทธนิกายเซ็นที่ชื่อวัดโซฟุกุจิ, ศาลเจ้าขงจื้อ และโบสถ์คริสต์โออุระ

อัลบั้มของ นางาซากิ

ดูสิ่งที่สนใจ