มีเตอร์ที่จอดรถ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ฟุคุโอคะ

พื้นที่

 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน2โจเมะ10
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน2โจเมะ6
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองคิตะกยูชูโคกุระคิตะอุโอโจ4โจเมะ1
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองคิตะกยูชูโคกุระคิตะอุโอโจ3โจเมะ2
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองคิตะกยูชูโคกุระคิตะอุโอโจ4โจเมะ5
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน4โจเมะ3
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน2โจเมะ7
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน1โจเมะ9
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอไดโย1โจเมะ14
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอไดโย1โจเมะ12
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอไดโย2โจเมะ6
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน1โจเมะ12
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน2โจเมะ12
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน1โจเมะ10
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน2โจเมะ6
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน2โจเมะ13
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน2โจเมะ8
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน2โจเมะ11
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน2โจเมะ5
 • ที่จอดรถบนถนน
  การเดินทาง
  จังหวัดฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะชูโอเท็นจิน2โจเมะ5

ฟุคุโอคะพื้นที่หลัก

around-area-map

ฟูกูโอกะเป็นจังหวัดทางเหนือสุดของเกาะคิวชู ประกอบด้วยเมืองปราสาท อุทยานริมทะเล และราเม็งฮากาตะที่เป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะทำเลที่ตั้งที่ดีหรือเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูกูโอกะ เมืองหลวงประจำจังหวัดนี้ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศ ด้วยชุมชนที่มีความแน่นแฟ้น อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ และธรรมชาติที่เข้าถึงง่าย ที่รวมตัวกันเป็นบรรยากาศของเมืองที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายจนต้านทานไม่ไหว

อัลบั้มของ ฟุคุโอคะ

ดูสิ่งที่สนใจ