Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

อุตสาหกรรมการประมง เกษตร และป่าไม้ / ผลิตภัณฑ์อาหาร จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ มัตสึยามะ

พื้นที่

 • face
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Chuou 1-12-5
 • Shop Yokowo
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Yougominami 3-9-42
 • Oguroshokudari
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Sambanchou 1-15-3
 • ชิมะบาระคามาโบโกะมัตสึยาม่าสำนักงาน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามินามีโยชิดะโจ2731
 • ฮาระคามาโบโกะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าสุมิโยชิ1โจเมะ1-22
 • อิโนอุเอ็คามาโบโกะฮนโพะมัตสึยาม่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามินาโตโจ5-3-6
 • Horimotokamaboko
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Mitsu 2-16-24
 • Rice shop Taseikashokuhin
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Horiechou 200-1
 • Kikugetukashihompo
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Oguri 5-5-19
 • ทาจิบานะฮนโพะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าคุวาบาระ6-6-30
 • อินูอิมัตสึยาม่าสำนักงาน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามินามีโยชิดะโจ2111
 • ร้านขายของโกะโต
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามัตสึโนกิ1โจเมะ8-17
 • Seishido
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Kukoudori 3-3-15
 • ร้านขายของจุโบจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าคุมาโนะได348-1
 • Maruhiraseika
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Haritamachi 8-24
 • ร้านขายของมิกิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่านาคาซูกะ2โจเมะ5-39
 • ร้านขายของฮาราฮาตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามิสึ1-5-20
 • โคชิน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามิสึ1-3-9
 • Matumiya
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Toiyachou 6-26
 • Takechitoranosho
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Kumanodai 348-1

เอฮิเมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ เอฮิเมะ

ดูสิ่งที่สนใจ