Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

เกี่ยวกับสังคม จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ มัตสึยามะ

พื้นที่

 • มัตสึยาม่าฟุรุซาโตะสำนักงานกฎหมาย
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าซันบันโจ
 • Build Shokai
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Kumanodai 189-1
 • เจวะอลูมิเนียมเก็นไซ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าอิมะไซเกะ4โจเมะ6-34
 • ไดเอเฮาส์ซิ่ง
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโฮริเอะโจโก1369-1
 • Yasunaga Aluminum Kogyo
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Uchimiyachou 617-2
 • Shigemi Juki
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Doteuchi 61-4
 • โจโฮะกุฟร้อนท์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าคุมาโนะได507
 • Otojishokai
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Nishihabumachi 815-2
 • ไพรูตโตะบริษัทชิโกกุสำนักงาน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าซันบันโจ4-8-11
 • STNetเอฮิเมะสำนักงานสาขา
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าอามายามะ1-2-26
 • Interior service Sowa
  ช็อปปิ้ง
  Ehime Pref. Matsuyamashi Shimizumachi 2-21-5
 • interior Ryoto
  ช็อปปิ้ง
  Ehime Pref. Matsuyamashi Idumikita 2-4-29
 • NEST
  ช็อปปิ้ง
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าฮนโจ3-6-14
 • Kaguno Isowo
  ช็อปปิ้ง
  Ehime Pref. Matsuyamashi Hanazonomachi 3-18
 • Ehime interior Shoji
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Yamagoe 6-16-14
 • โอโนะบริษัทเทรดดิ้ง
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโอไคโด3โจเมะ4-3
 • kiss
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าฮาทาเดระ3โจเมะ11-28
 • โมริคุมะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าชูโอ2-42-1
 • KOEIKI
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Hatadera 3-chome 11-31
 • ทาจิกาวาบุไรนโดะ โคเกียวมัตสึยาม่าสำนักงาน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ายามาโกเอะ4-11-41

เอฮิเมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ เอฮิเมะ

ดูสิ่งที่สนใจ