Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

นิติบุคคล จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ มัตสึยามะ

พื้นที่

 • Shinwahifuku
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Yanaimachi 2-7-1
 • Mikadoshosangyo Matsuyama Eigyosho
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Minamiyoshidamachi 2798-34
 • พลัสเท็น
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าทาเกวาระ2-15-32
 • อิโยะเหมือนกัน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าคิชิโจ1453-3
 • โอกุระเจียวจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าคามีทากาโนะมาจิ131-3
 • Warudosagiyougisenmonten nishihabuten
  แฟชั่น / สไตล์
  Ehime Pref. Matsuyamashi Nishihabumachi 237-14
 • Warudosagiyougisenmonten morimatuten
  แฟชั่น / สไตล์
  Ehime Pref. Matsuyamashi Idomachi 183-5
 • Sanyokosan
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Kitayoshidamachi 393-2
 • face
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Chuou 1-12-5
 • Arkley Marketing
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Kuwabara 6-1-1
 • แอปเปิลมัตสึยาม่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าอาโซะดะมาจิ4-8-2
 • Aikoh Medical
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Kiyachou 1-9-7
 • Eagle Iryoki
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Tachibana 6-1-1
 • Ehimeyoko
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Hiraimachi 1243-3
 • Sanwaikakikai
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Idumiminami 6-2-5
 • Siemec Ehime Matsuyama Eigyosho
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Kitaido 2-12-7
 • Shimaduseisakusho Matsuyama Iyoeigyosho
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Dougoimaichi 5-48
 • Jay Em S
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Yamagoe 6-1-16
 • Tosho Matsuyama Eigyosho
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Furukawanishi 2-8-1
 • Tohoseisakusho Matsuyama Eigyosho
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Kinuyama 2-7-30

เอฮิเมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ เอฮิเมะ

ดูสิ่งที่สนใจ