Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ มัตสึยามะ

พื้นที่

 • โรงพยาบาลNTTญี่ปุ่นแถบตะวันตกมัตสึยาม่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าคิโยะมาจิ1-7-1
 • โรงพยาบาลเอฮิเมะสหกรณ์ร้านค้า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าคิชิโจ1091-1
 • โรงพยาบาลโอกุชิมะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโดโกะมาจิ2-2-1
 • โรงพยาบาลคาจีอูระ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าซันบันโจ4-4-5
 • โรงพยาบาลคุเมะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามินามีคุเมะมาจิ723
 • โรงพยาบาลคุริบายาชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามิโซโนเบะมาจิโก331
 • Sadahonbyoin
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Takewaramachi 1-6-1
 • Satominorubyoin
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Honmachi 6-3-1
 • Shinkoen
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Minamitakaimachi 1491
 • Takanokobyoin
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Takanokomachi 525-1
 • โรงพยาบาลอามายามะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าอามายามะ2-3-30
 • โรงพยาบาลโตเมย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าฮิกาชิกาตะโจโก1026-1
 • โรงพยาบาลโดโกะออนเซ็น
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโดโกะฮีเมซูกะโอสึ21-21
 • โรงพยาบาลโดบาชิเกียวริสึ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโดบาชิโจ3-1
 • โรงพยาบาลโนโมโตะอนุสรณ์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าซันบันโจ5-12-1
 • โรงพยาบาลฟุกุซูมิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าฟุกุซูมิโจโอสึ69-1
 • โรงพยาบาลโฮริเอะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าฟุกุซูมิโจโก1582
 • โรงพยาบาลมากิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าสูเกซาวะโจโก1151-1
 • โรงพยาบาลมาซูดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ายามาโกเอะ3-5-24
 • โรงพยาบาลมัตสึยามะโจฮิกาชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามัตสึซูเอะ2-19-36

เอฮิเมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ เอฮิเมะ

ดูสิ่งที่สนใจ