ที่ราบสูง จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ เอฮิเมะ

พื้นที่

 • ชิโกกุคาร์ส
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะจังหวัดโคจิ
 • Shikoku Karst Tengu Kogen
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kochi Takaoka-gun Tsunocho Yoshiunootsu
 • คุมะโคเก็น
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะคามีอูเคะนะคุมะโคเง็นโจ
 • ที่ราบสูงซุยฮะโคเกง
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะชิโกกุจูโอคินชะโจฮิราโนยามะ
 • เมะซุรุไดระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะคามีอูเคะนะคุมะโคเง็นโจนิชิดานิจังหวัดโคจิทาคาโอกะยูซูฮาระโจ
 • ที่ราบสูงโกะดัน
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะคามีอูเคะนะคุมะโคเง็นโจนิชิดานิ
 • เก็นจิงะดะบะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองเจโยะโนมูระโจโอโนกาฮาระ
 • ท่ราบสูงโอโนะงะฮะระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองเจโยะโนมูระโจโอโนกาฮาระ

เอฮิเมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ เอฮิเมะ

ดูสิ่งที่สนใจ