ธรรมชาติ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ เอฮิเมะ

พื้นที่

 • ชิโกกุคาร์ส
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะจังหวัดโคจิ
 • เกาะโอมิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอิมาบาริโอมิชิม่าโจ
 • แหลมซาดะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะนิชิอูวะอิกาตะโจโสโนะ
 • Shikoku Karst Tengu Kogen
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kochi Takaoka-gun Tsunocho Yoshiunootsu
 • เกาะฮะคะตะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอิมาบาริฮาคาตะโจ
 • คุมะโคเก็น
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะคามีอูเคะนะคุมะโคเง็นโจ
 • หุบเขานาเมะงาวะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะโตอนโยกะ
 • น้ำตกชิราอิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะโตอนคาวะโนอุจิ
 • ฟุรุอิวะยะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะคามีอูเคะนะคุมะโคเง็นโจนาโอเสะ
 • ภูเขาอิชิสึจิซัน
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองไซโจคามีอูเคะนะ
 • ที่ราบสูงซุยฮะโคเกง
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะชิโกกุจูโอคินชะโจฮิราโนยามะ
 • เมะซุรุไดระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะคามีอูเคะนะคุมะโคเง็นโจนิชิดานิจังหวัดโคจิทาคาโอกะยูซูฮาระโจ
 • ที่ราบสูงโกะดัน
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะคามีอูเคะนะคุมะโคเง็นโจนิชิดานิ
 • ป่าคาเมงะโมริ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองไซโจจังหวัดโคจิอากาว่า
 • แก่งโอะโมะโกะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะคามีอูเคะนะคุมะโคเง็นโจวาคายามะ
 • ทะเลสาบคุโระเซะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองไซโจคุโรเสะ
 • ทะเลสาบชิระซะกิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ายูยามายานางิ
 • แหลมโคโมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะมินามิอุวะไอนันโจโคโมะ
 • รอยเลื่อนโทเบะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะอิโยะโทเบะโจโอมินามิอิวายากุจิ
 • เกาะฮิบุริ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอุวะจีม่าฮิบูริชิม่า

เอฮิเมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ เอฮิเมะ

ดูสิ่งที่สนใจ