เซ็นโต จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ เอฮิเมะ

พื้นที่

 • Yutoria Onsen
  ที่พัก / ออนเซ็น
  Ehime Pref. Matsuyamashi Tanimachi 172-3
 • อามะโนะยะออนเซ็น
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโฮโจชุจิ1407-1
 • คิตะโนะยุ
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโอกุริ5โจเมะ9-35
 • กิอนยุ
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ากิอนโจ9-23
 • Kosaka Onsen
  ที่พัก / ออนเซ็น
  Ehime Matsuyama-shi Kosaka 3-5-18
 • ชินไคออนเซ็น
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าอนโดริ1-6-16
 • Suishiyoyu
  ที่พัก / ออนเซ็น
  Ehime Pref. Matsuyamashi Yanaimachi 1-8-13
 • ดารุม่ายุ
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าคันดะโจ5-10
 • โคกาเนะยุ
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอิมาบาริโคกาเนะโจ2-5-19
 • ชิราซางิยุ
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอิมาบาริทาจิบานะโจ1โจเมะ10-21
 • ไดโกะกุยุ
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอิมาบาริฮนโจ6-4-9
 • โฮราอิออนเซ็น
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอิมาบาริโทกีวะโจ4โจเมะ8-23
 • ฮนโจออนเซ็น
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอิมาบาริฮนโจ5โจเมะ6-1
 • ไดโกะกุยุ
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอุวะจีม่าโมโทยูอิกิ2-6-25
 • สึรุโนะยุ
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอุวะจีม่าสึรุชิม่าโจ1-11
 • ฮิการิออนเซ็น
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะนิอิฮาม่าคุโบตะโจ1โจเมะ10-28
 • โยชิโนะยุ
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองโอซุนากะมูระ473
 • ฟุรุชิโระออนเซ็น
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะอิโยะมาซากิโจสึสึอิ1402-1
 • ซากุระยุ
  ที่พัก / ออนเซ็น
  จังหวัดเอฮิเมะนิอิฮาม่านาคาซูกะโจ1-4-35
 • koso de hotto
  ที่พัก / ออนเซ็น
  Ehime Pref. Saijoushi Komatsuchouminamigawa Jia 126-1

เอฮิเมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ เอฮิเมะ

ดูสิ่งที่สนใจ