Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

จัดพิมพ์ / ผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ / อุปกรณ์สำนักงาน จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ เอฮิเมะ

พื้นที่

 • kinko'sมัตสึยาม่าชิฟุเนะมาจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าชิฟุเนะมาจิ4-6-1มัตสึยาม่าฟุโกกุ ประกันชีวิตตึออาคาร1F
 • ORIGINAL PRINT SHOP Kelows toimata
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Dougohimata 9-19
 • Onoshirushiakirado
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Kiyachou 1-chome 4-10
 • ไพรูตโตะบริษัทชิโกกุสำนักงาน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าซันบันโจ4โจเมะ8-11
 • ISEC Insatujigyobu
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Umakichou 700
 • อาโอกิโรงพิมพ์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโอกุริ6โจเมะ8-29
 • Asahikiyoshibaninsatu Matsuyama Branch
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Miyanishi 1-chome 5-24
 • อาดาจิโรงพิมพ์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าวาเกะโจ2โจเมะ862-77
 • โรงพิมพ์อามาโนะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าฮิกาชิอิชิอ1โจเมะ10-30
 • Ichitakaradoinsatu
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Sambanchou 7-chome 3-10
 • Iyoshigyosha
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Houmennishi 1-chome 9-3
 • Insatushoppu Ai
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Befuchou 347-42
 • โรงพิมพ์มาโกชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าฮาทาเดระ3โจเมะ1-30
 • otukahosokogyo Matsuyama Eigyosho
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Takaokamachi 291-1
 • โรงพิมพ์โอกะดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามินาโตโจ7โจเมะ1-8
 • okadainsatu seizobu
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Minatomachi 7-chome 2-3
 • โอจิโรงพิมพ์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโฮโจ737-2
 • E-press
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Anjoujimachi 186-1
 • SVief Matsuyama Eigyosho
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Furukawanishi 1-chome 1-25
 • Aime Media Support
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Ehime Pref. Matsuyamashi Ikushimachi 474-1

เอฮิเมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ เอฮิเมะ

ดูสิ่งที่สนใจ