Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

เกม / ปาจิงโกะ / โบว์ลิ่ง ฯลฯ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ เอฮิเมะ

พื้นที่

 • ATHENA
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่านิบันโจ1-9-24
 • Mogu
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Ehime Pref. Matsuyamashi Nibanchou 1-8-8 eighth Mitsuwabiru 1F
 • BarJ.flat
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่านิบันโจ1โจเมะ10-7สูงิโนะตึออาคาร5F
 • DartsbarHachi
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่านิบันโจ
 • J.flatcafe
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าซันบันโจ2-3-2-1F
 • livingBARit`s
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าซันบันโจ2-8-2โทชิมะตึออาคาร2F
 • LogLog
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่านิบันโจ1-6-10
 • Carmelodge
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Ehime Pref. Matsuyamashi Nibanchou 2-5-12 Mitsuwa 28 building 5F
 • BarAXIS
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าซันบันโจ2-10-3ชินทามะอุตสาหกรรมซันบันโจตึออาคาร2F
 • โพเคตโตอิมะบาริ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองอิมาบาริโทกีวะโจ8-2-7
 • YAMATOZERO-ONE
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่านิบันโจ1-5-14
 • Sho'sbar
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าอิจิบันโจ2-5-27
 • DragonMonk
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่านิชิอิจิมันมาจิ2-20
 • PENTAGON
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่าโดโกะฮีมาตะ4-23
 • EXITSIZE
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะยาวาทาฮาม่ามุไคนะดะ1461-10ตึออาคาร
 • Darts&BarNineMark(s)
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองยาวาทาฮาม่า
 • honmachi Nights Dart Laboratory
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Ehime Pref. Matsuyamashi Honmachi 2-6-15 Honcho Cafe
 • Darts Bar INCENSE
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Ehime Pref. Matsuyamashi Nibanchou 2-2-7 second Oishi - Deville 4F
 • KIT
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดเอฮิเมะเมืองมัตสึยาม่ามิยาตะโจ4
 • BAR L
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Ehime Pref. Matsuyamashi Sambanchou 1-16-8 Aihara Building 2F Kitabubun

เอฮิเมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่

อัลบั้มของ เอฮิเมะ

ดูสิ่งที่สนใจ