Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

เกาะ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ คากาวะ

 • เกาะโชโดชิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดคากาว่าโสซุโสโดะชิม่าโจ,โทโนะโสโจ
 • เกาะฮนจิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดคากาว่าเมืองมารุกาเมะฮนจีม่าโจ
 • เกาะนาโอะชิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดคากาว่าคากาว่านาโอชิม่าโจ
 • เกาะโยชิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดคากาว่าเมืองจะไคเดะโยชิม่าโจ
 • Tsutajima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Mitoyo-shi Niocho
 • โอกิจิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดคากาว่าเมืองทาคามัตสึโอกิโจ
 • Arashima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Shozu-gun Tonoshocho
 • Iwajima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Mitoyo-shi
 • Ushigakubijima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Kagawa-gun Naoshimacho
 • Kojima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Shozu-gun Shodoshimacho
 • Komatajima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Kanonji-shi
 • Sarukojima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Sanuki-shi
 • Jogashima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Shozu-gun Shodoshimacho
 • Seijima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Sakaide-shi
 • Takashima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Sanuki-shi
 • Tsushima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Mitoyo-shi
 • Bentenjima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Shozu-gun Shodoshimacho
 • Marukamejima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Higashikagawa-shi
 • Mejima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Higashikagawa-shi

คากาวะพื้นที่หลัก

around-area-map

คางาวะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของญี่ปุ่น ถึงที่นี่อาจตั้งอยู่ตรงมุมเล็กๆ ของชิโกกุ แต่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากชื่อเสียงของนาโอชิมะ “เกาะแห่งศิลปะ” ในทะเลเซโตะในที่อยู่ระหว่างชิโกกุและฮนชู ห่างออกไปไม่ไกลจากหมู่เกาะคือทากามัตสึ เมืองหลวงของจังหวัดคางาวะที่เก็บเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เอาไว้ในซากปราสาทและสวนริตสึรินที่เป็นทั้งความสุขและความภาคภูมิใจของเมืองนี้ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดของประเทศ

อัลบั้มของ คากาวะ

ดูสิ่งที่สนใจ