เกาะ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ คากาวะ

 • เกาะโชโดชิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดคากาว่าโสซุโสโดะชิม่าโจ,โทโนะโสโจ
 • เกาะนาโอะชิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดคากาว่าคากาว่านาโอชิม่าโจ
 • เกาะโยชิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดคากาว่าเมืองจะไคเดะโยชิม่าโจ
 • เกาะฮนจิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดคากาว่าเมืองมารุกาเมะฮนจีม่าโจ
 • Tsutajima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Mitoyo-shi Niocho
 • Megijima
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Takamatsu-shi Megicho
 • Matajima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Kanonji-shi
 • Marugamijima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Kanonji-shi
 • Ibukijima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Kanonji-shi
 • Maruyamajima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Mitoyo-shi
 • Ozutajima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Mitoyo-shi
 • Kozutajima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Mitoyo-shi
 • Futaomotejima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Nakatado-gun Tadotsucho
 • Awashima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Mitoyo-shi
 • ทากะมิชิม่า
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดคากาว่านาคาทาโดะทาโดสึโจ
 • Shishijima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Mitoyo-shi
 • Kamegasajima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Nakatado-gun Tadotsucho
 • Kamimashima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Marugame-shi
 • Sanagishima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Nakatado-gun Tadotsucho
 • Oteshima Island
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Kagawa Marugame-shi

คากาวะพื้นที่หลัก

around-area-map

คางาวะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของญี่ปุ่น ถึงที่นี่อาจตั้งอยู่ตรงมุมเล็กๆ ของชิโกกุ แต่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากชื่อเสียงของนาโอชิมะ “เกาะแห่งศิลปะ” ในทะเลเซโตะในที่อยู่ระหว่างชิโกกุและฮนชู ห่างออกไปไม่ไกลจากหมู่เกาะคือทากามัตสึ เมืองหลวงของจังหวัดคางาวะที่เก็บเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เอาไว้ในซากปราสาทและสวนริตสึรินที่เป็นทั้งความสุขและความภาคภูมิใจของเมืองนี้ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดของประเทศ

อัลบั้มของ คากาวะ

ดูสิ่งที่สนใจ