Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

CD / วิดีโอเช่า จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ คากาวะ

 • TSUTAYA Takamatsu Sunshine Dori
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Kagawa Takamatsu-shi Hayashicho 2217-21
 • GEO Miracle town
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Kagawa Pref. Takamatsushi Goutouchou 210-1
 • จีโอเอ็นซ่า
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองทาคามัตสึเอ็นซ่าโจ544บันจิ1
 • จีโอคันนนจิ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าคันนนจิโยชิโอกะโจ726บันจิ1
 • จีโอมารุกาเมะมินามิ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองมารุกาเมะทามูระโจฮิไรเกะ823บันจิ1
 • จีโอมิกิ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าคิตะมิกิโจฮิกามิ474บันจิ
 • จีโอโคโตฮิระ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่านาคาทาโดะโคโทฮีระโจโนดะ954บันจิ1
 • จีโอคาวะชิมะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองทาคามัตสึคาวาชิมาฮีกาชิมาจิ531บันจิ1
 • จีโอชิโรโทริ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าฮิกาชิกากาว่าชิโรโทริ144บันจิ1
 • จีโอโทโนะโส
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าโสซุโทโนะโสโจโก1360บันจิ71
 • จีโอทาคุม่า
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองมิโทโยะทาคุม่าโจมัตสึซากิ2780บันจิ508
 • จีโอยะชิมะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองทาคามัตสึทากามัตสึโจ2554บันจิ30
 • จีโอซะไกเดะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองจะไคเดะอิริฟุเนะโจ2โจเมะ1บัน64โก
 • จีโอทาคามัตสึเรนโบว์โรด
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองทาคามัตสึฟุเจชิโจ2162บันจิ15
 • วิดีโอ100มารุกาเมะโดกิ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองมารุกาเมะโดกิโจฮิกาชิ9โจเมะ201บัน
 • TSUTAYAยะชิมะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองทาคามัตสึยาชิมานีชิมาจิ1899-1
 • TSUTAYAคันนนจิ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าคันนนจิโมโตะไดโจ1625
 • TSUTAYAทาคามัตสึซันไชน์โดริ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองทาคามัตสึฮายาชิโจ2217บัน21
 • TSUTAYAมารุกาเมะกุนเงะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าเมืองมารุกาเมะกุนเงะโจ1860-1
 • TSUTAYAอุทะซุ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดคากาว่าอายาอูตะอุทะซุโจฮามะ3-21-2

คากาวะพื้นที่หลัก

around-area-map

คางาวะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของญี่ปุ่น ถึงที่นี่อาจตั้งอยู่ตรงมุมเล็กๆ ของชิโกกุ แต่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากชื่อเสียงของนาโอชิมะ “เกาะแห่งศิลปะ” ในทะเลเซโตะในที่อยู่ระหว่างชิโกกุและฮนชู ห่างออกไปไม่ไกลจากหมู่เกาะคือทากามัตสึ เมืองหลวงของจังหวัดคางาวะที่เก็บเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เอาไว้ในซากปราสาทและสวนริตสึรินที่เป็นทั้งความสุขและความภาคภูมิใจของเมืองนี้ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดของประเทศ

อัลบั้มของ คากาวะ

ดูสิ่งที่สนใจ