Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามากุจิ

พื้นที่

 • ไปรษณีย์อาสะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองซันโยโอะโนดะอาสะ1โจเมะ6-30
 • ไปรษณีย์อิวาคุนินิชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองอิวาคุนิอิวาคุนิ2-17-17
 • ไปรษณีย์อิวาคุนิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองอิวาคุนิมาริฟุมาจิ2โจเมะ6-8
 • ไปรษณีย์อุเบะฮิกาชิวาริ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองอุเบะชุมาซากิไกซะกุ39-8
 • ไปรษณีย์อุเบะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองอุเบะโทกีวะโจ2โจเมะ1-23
 • ไปรษณีย์โอะโกริ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองยามากุจิโอะโกริชิโมะโกยามาเตะ609-2
 • ไปรษณีย์โอซุกิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองชิโมโนเซกิโอซุกีฮนมาจิ1โจเมะ9-7
 • ไปรษณีย์โอโนดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองซันโยโอะโนดะนาคากาว่า4โจเมะ4-5
 • ไปรษณีย์คุดามัตสึ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองคุดามัตสึชินกาวะ1โจเมะ4-5
 • ไปรษณีย์ชิโมโนเซกิฮิกาชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองชิโมโนเซกิยามาโนตะฮิกาชิโจ12-25
 • ไปรษณีย์ชิโมโนเซกิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองชิโมโนเซกิทาเกซากิโจ2โจเมะ12-12
 • ไปรษณีย์ชินนันโย
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองชูนันตนดะ1-2-23
 • ไปรษณีย์โจฟุ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองชิโมโนเซกิโจฟุนาคาฮาม่าโจ5-19
 • ไปรษณีย์โทคุยามะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองชูนันมิยูกิโดริ1โจเมะ3
 • ไปรษณีย์นากาโต
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองนากาโตฮิกาชิฟุกาวะ894-1
 • ไปรษณีย์ฮางิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองฮางิเอมุไค440-1
 • ไปรษณีย์ฮิการิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองฮิการิชูโอ4โจเมะ1-1
 • ไปรษณีย์โฮฟุ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองโฮฟุซาบะ2-11-1
 • ไปรษณีย์มิเนะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองมิเนะโอมิเนะโจ
 • ไปรษณีย์ยะไน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามากุจิเมืองยะไนชูโอ2โจเมะ8-17

ยามากุจิพื้นที่หลัก

around-area-map

มุ่งหน้าไปทางตะวันตกของเกาะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น หรือเกาะฮนชู คุณจะพบกับจังหวัดยามางูจิเป็นจังหวัดสุดท้าย ที่แยกออกจากเกาะคิวชูด้วยสายน้ำขนาดเล็กที่มีชื่อว่าช่องแคบคัมมง ที่มีวิวของเมืองท่าชิโมโนเซกิอยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่น้ำ อาหารทะเลของยามางูจิจึงเป็นจุดเด่นของจังหวัดอย่างไม่มีข้อสงสัย และเราไม่ได้พูดถึงแต่เมนูปลาธรรมดาๆ เท่านั้น แต่เป็นปลาฟูกุอันโด่งดัง หรือปลาปักเป้านั่นเอง อาหารอร่อยของญี่ปุ่นที่ค้นพบในจังหวัดยามางูจิ ทำให้ที่นี่เป็นที่ที่เหมาะกับการมาลิ้มลอง

อัลบั้มของ ยามากุจิ

ดูสิ่งที่สนใจ