ท่องเที่ยว / เที่ยวชม จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ฮิโรชิม่า

พื้นที่

 • พิพิธภัณฑ์แห่งสันติภาพฮิโรชิมา (พิพิธภัณฑ์ระเบิดนิวเคลียร์)
  rating-image
  4.5
  รีวิว 7030
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Hiroshima Pref. Hiroshimashinakaku Nakajimachou 1-2

  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวของวันที่ 6 สิงหาคมปี 1945 ซึ่งเป็นวันที่เมืองฮิโรชิมาได้ถูกระเบิดปรมาณูที่ทิ้งลงใจกลางเมืองทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก...

 • ศาลเจ้าอิทสึคุชิมะ โอโทริอิ
  rating-image
  4.5
  รีวิว 3521
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Hiroshima Hatsukaichi-shi

  ศาลเจ้า Itsukushima 厳島神社 หรือศาลเจ้าลอยน้ำ มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 1,400 ปี เป็นความงามทางสถาปัตยกรรมแบบพระราชวังของยุคเฮอันที่มีพื้นหลังเป็นทะเลสีครามและภูเขา Misen สีเขียว งดงามเป็นอย่างมาก...

 • ปราสาทฮิโรชิมา
  rating-image
  4.0
  รีวิว 2003
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Hiroshima Pref. Hiroshimashinakaku Motomachi 21-1

  ปราสาทฮิโรชิม่าแห่งนี้เดิมเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮิโรชิมา และใช้เป็นที่เก็บอาวุธหรือคลังแสงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้ถูกทำลายและบูรณะขึ้นมาใหม่ให้เป็นรูปทรงคล้ายของเดิมมากที่สุด...

 • หอรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูแห่งชาติฮิโรชิมา
  rating-image
  4.5
  รีวิว 965
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Hiroshima Pref. Hiroshimashinakaku Nakajimachou 1-6

  เปิดให้เข้าชมฟรี มีประวัติศาสตร์ ภาพ สื่อ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ให้ได้ศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา

 • รถกระเช้ามิยาจิมะ
  rating-image
  4.0
  รีวิว 791
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดฮิโรชิม่าเมืองฮัตสึไคชิชิมิยาจีม่าโจโมมีจิดานิสวนสาธารณะ

  การใช้ ropeway ที่นี่เป็นระบบดีมาก มีเจ้าหน้าที่บริการอำนวยความสะดวก แม้จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่การเดินทางขึ้นเขาต้องเปลี่ยนรถ ทำให้ต้องเดินขึ้นบันไดหลายสิบขั้น...

 • วัดเซ็นโคจิ
  rating-image
  4.0
  รีวิว 688
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Hiroshima Pref. Onomichishi Higashitsuchidouchou 15-1

  สวน Senkoji อยู่บนเนินเขาด้านหลังสถานีรถไฟ Onomichi ถ้าเดินจากสถานีรถไฟใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง โดยเมื่อออกจากสถานีรถไฟแล้วให้เลี้ยวซ้ายไม่ต้องข้ามถนน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยที่ตรงกับสะพานลอยคนข้ามถนน...

 • วัดไดโช ไดฮอนซัน
  rating-image
  4.5
  รีวิว 606
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Hiroshima Pref. Hatsukaichishi Miyajimachou 210

  Daisho-in Temple is a truly remarkable and spiritual destination. The peaceful atmosphere and beautifully maintained grounds provide a tranquil retreat for visitors. The temples rich history and...

 • ศาลเจ้าอิทสึกุชิมะ (มิยาจิมะ)
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดฮิโรชิม่าเมืองฮัตสึไคชิชิมิยาจีม่าโจ1-1
 • โทโยคุนิศาลเจ้า(เซ็นทาทามิคากุ)
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Hiroshima Hatsukaichi-shi Miyajimacho 1-1
 • เจดีย์ห้าชั้น
  rating-image
  4.0
  รีวิว 514
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Hiroshima Hatsukaichi-shi Miyajimacho 1-1

  เจดีย์แดงตั้งอยู่ข้างบนเขาของเกาะ Miyajima สีของเจดีย์สด เข้ากับสีของท้องฟ้า งดงามมาก สามารถชมวิวได้จากบนนี้

 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิโรชิมะ
  rating-image
  4.5
  รีวิว 297
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดฮิโรชิม่าเมืองฮิโรชิม่านากะโมโตมาจิ3-2ชูโอสวนสาธารณะ

  At 600 yen ($4.50) it maybe worth the experience but 1/2 the collection was closed and 1/2 the art shown on the flyer was out on loan. The grounds and the rodin sculptures are very nice...

 • ศาลเจ้าฮิโรชิมะโงะโคคุ
  rating-image
  4.0
  รีวิว 238
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดฮิโรชิม่าเมืองฮิโรชิม่านากะโมโตมาจิ21-2

  If you walk to the back of the Castle you will be treated to a small shrine. You can buy a fortune or a blessed item. Not as ornate as some of the other shrines, but very peaceful. Worth the visit...

 • พิพิธภัณฑ์โคซันจิ (วัดโคซันจิ)
  rating-image
  4.0
  รีวิว 156
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Hiroshima Pref. Onomichishi Setodachousetoda 553-2

  I had the Kosanji Temple marked on my maps as a must when I rode my bike on the Shimanami Kaido. I was really looking forward to visiting the temple but the entrance price really threw me off...

 • โดมปรมาณู
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Hiroshima Pref. Hiroshimashinakaku Otemachi 1-10
 • วัดมิทากิเดระ
  rating-image
  4.5
  รีวิว 142
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดฮิโรชิม่าเมืองฮิโรชิม่านิชิมิทากียามะ411

  A friend of mine mentioned the Mitaki Temple near Hiroshima. I decided to walk here from downtown, only about 4 km or 2 miles. The temple area is pretty easy to find, there is a parking area here as...

 • ฟาร์มที่ราบสูงเซระ
  rating-image
  4.0
  รีวิว 60
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดฮิโรชิม่าเซระเซระโจเบซจาโกะ1124-11

  This is one of my favorite spots to enjoy tulips in the Hiroshima area. So many different types of tulips is so many beautiful colors! Entrance fee is ¥800, but it’s worth it! I also love coming...

 • หอศิลป์ฮิโรชิมา
  rating-image
  4.0
  รีวิว 134
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Hiroshima Pref. Hiroshimashinakaku Kaminoborichou 2-22

  The previous year when we visited Shukkeien garden we didn’t allow time for the museum and that was a mistake. The entrance ticket to the garden also includes entrance to the general exhibits at the...

 • หอสมบัติ ศาลเจ้าอิทสึคุชิมะ
  rating-image
  4.0
  รีวิว 168
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Hiroshima Hatsukaichi-shi Miyajimacho 1-1

  มาเกาะมิยาจาม่าต้องเข้ามาชมที่นี่ ภายในวัด Itsukushima สวยงามมาก ต้องเสียค่าเข้าชม เป็นวัดลอยน้ำที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า มีเสาโทริอิสีแดงอยู่กลางน้ำ

 • สถานีริมทาง ทาเกะฮาระ
  rating-image
  3.5
  รีวิว 79
  การเดินทาง
  จังหวัดฮิโรชิม่าเมืองทาเกฮาระฮนโจ1-1-1

  国道185号沿いにあり、竹原の観光スポットである町並み保存地区からも近い。1階の売店と2階の観光情報コーナーで土産物などを販売している。こぢんまりとした道の駅なので、最近増えている大規模な道の駅を期待していくとガッカリするかも。

 • เกาะโอคุโนะชิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดฮิโรชิม่าเมืองทาเกฮาระทาดะโนมิโจ

ฮิโรชิม่าพื้นที่หลัก

around-area-map

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มุ่งหน้าไปยังฮิโรชิม่า ที่นี่มีอะไรมากกว่าตาเห็น เมื่อพูดถึงทริปในเมืองฮิโรชิม่า สวนอนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า, ปราสาทฮิโรชิม่า และสวนชูกเกเอ็นนั้นเหมาะแก่การแวะสำรวจท่องเที่ยวสองสามวัน แต่ความงามที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ชายฝั่งทางใต้ของจังหวัด ที่นั่นมีเกาะน้อยใหญ่มากมายตั้งกระจัดกระจายทั่วทะเลเซโตะใน ตั้งแต่ซุ้มประตูโทริอิที่ตั้งอยู่กลางทะเลในเกาะมิยาจิมะ ไปจนถึงครึ่งแรกของหมู่เกาะที่เชื่อมต่อเกาะฮนชูกับชิโกกุผ่านหกสะพานแขวนที่งดงามจนน่าทึ่ง

อัลบั้มของ ฮิโรชิม่า

ดูสิ่งที่สนใจ