ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ชิมาเนะ

พื้นที่

 • มัตสึเอะชูโอไปรษณีย์ธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่นมัตสึเอะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองมัตสึเอะฮิกะเชียซะฮิมาจิ138
 • ฮามาดะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะฮามาดะโทโนโจ80-1
 • ยาสุกิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองยาซูงิยาซูงิโจ907-3
 • อิซูโมะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองอิซูโมะสถานีมินามิโจ3-15-1
 • อิวามิกินสันโอโมริไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองโอดะโอโมริโจฮะ91-3
 • ชุวาโนะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะคาโนอาชิชุวาโนะโจอุชิโรดะโร297
 • ไซโกไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะโอกิโอกิโนชิม่าโจนิชิโจยาโอะโนะ
 • ฮิโรเสะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองยาซูงิฮิโรเสะโจฮิโรเสะ1827-1
 • ไทชะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองอิซูโมะไทชะโจคิซูกีมีนามิ1237-17
 • คิซูกิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองอุนนันคิซูกิโจคิซูกิ372-5
 • คาวาโมโตะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะโอจิคาวาโมโตมาจิคาวาโมโตะ522-5
 • โกสึไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองโกสึโกสึโจ1520-86
 • ยูโนสึไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองโอดะยูโนสึโจโคฮาม่าอิ21-2
 • อิวามิโอดะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองโอดะโอดะโจโอดะโร926-1
 • ฮิราตะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองอิซูโมะฮิราตะโจ2246
 • มาซูดะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองมาซูดะโทกีวะโจ4-15
 • มัตสึเอะโทโนโจไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองมัตสึเอะโทโนโจ1
 • มิซูมิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะฮามาดะมิซูมิโจมุไคโนะตะ602-3
 • อิซูโมะไดโตไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองอุนนันไดโตโจไดโต2401-1
 • ฮาคุตะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิมาเนะเมืองยาซูงิฮาคาตะโจโมริ539-1

ชิมาเนะพื้นที่หลัก

around-area-map

แม้จังหวัดชิมาเนะจะมีขนาดและประชากรไม่มาก แต่นี่นั้นชดเชยด้วยทัศนียภาพที่งดงามและตำนานโบราณ อิซูโมะไทฉะที่ตั้งอยู่กลางจังหวัดนั้นกล่าวกันว่าเป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งมีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เจาะลึกถึงการสร้างเผ่าพันธุ์ของญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษ หมู่เกาะโอกิที่มีเกาะน้อยใหญ่รวมกันทั้งสิ้น 180 เกาะ อยู่ห่างจากทางเหนือของซาไกมินาโตะทางเรือประมาณ 40 นาที ที่นี่เป็นดั่งสรวงสวรรค์ที่ยังไม่ถูกค้นพบและอยู่ห่างไกลจากผู้คน

อัลบั้มของ ชิมาเนะ

ดูสิ่งที่สนใจ