Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

น้ำตก จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ทตโตริ

 • อาเมะดากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดทตโตริเมืองทตโตริโคกุฟุโจอาเมดากิ
 • เซ็นโจทากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดทตโตริเมืองทตโตริคาวาฮาระโจ
 • Daisendaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Tottori Tohaku-gun Kotouracho Noigura
 • คาเมะทากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดทตโตริเมืองทตโตริ
 • กุซูมิทากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดทตโตริฮิโนะฮิโนะโจ
 • Duck Otaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Tottori Prefecture Yazu-gun Wakasa
 • Senjotaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Tottori Tohaku-gun Kotouracho
 • Fudodaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Tottori Kurayoshi-shi
 • Fudodaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Tottori Tottori-shi
 • ริวโอทากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดทตโตริฮิโนะฮิโนะโจ
 • Imadaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Tottori Tohaku-gun Yurihama Machikita Fuku
 • Sannodaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Tottori Tottori-shi Sajicho Naka
 • โอตากียามะน้ำตกฟุโดะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดทตโตริเมืองคุราโยชิเซกีกาเนะโจเซกีกาเนชุกุ
 • Masukaeshinotaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Tottori Tohaku-gun Kotouracho Yamagawa

ทตโตริพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดทตโตริเป็นจังหวัดที่เป็นที่สุดแห่งความหลากทางฤดูกาลของญี่ปุ่น เนินทรายขนาดใหญ่ครอบคลุมชายฝั่งทางเหนือ ทำให้เหมาะกับการเป็นทริปเที่ยวชายหาดฤดูร้อนที่มาพร้อมกับอูฐ เดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงของปูหิมะแสนอร่อย ขณะที่ฤดูหนาวรอบๆ ภูเขาไดเซน ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของภูมิภาคชูโงกุ นั้นเหมาะกับการเล่นกีฬาหิมะและชมทิวทัศน์อันน่าอัศจรรย์

อัลบั้มของ ทตโตริ

ดูสิ่งที่สนใจ